Problemsökning

Ser din skorsten ut så här?

IMG_3945

Då är det nog mer än dags att renovera den, alternativt plåta in den.