Våra tjänster

Vi erbjuder följande tjänster:

Verkstad

Extern tillverkning av olika tunnplåtsprofiler som exempelvis trp 10-profil, kassetter, gavelbeslag, fönsterbleck mm

Entreprenad

Större takarbeten och byggnadsplåtslageriuppdrag

Montage

Enklare montagearbeten till avancerade plåtslageriarbeten.

Service

Byte, beslagning och löpande underhåll, och diverse plåtarbeten.

Snöskottning

Undvik is- och snörelaterade olyckor.

Mina riskförebyggande tjänster innebär att jag avlägsnar istappar, och skottar bort snö från tak för att undvika att de faller ned på fotgängare eller parkerade fordon.

Även villaägare behöver ta bort snön, och jag hjälper dig gärna.

Trädgård

Allt som har med trädgård att göra. Gräsklippning, häckklippning, gräva upp land, hugga ned träd, plantera blommor med mera.

Inga jobb är för små, och du får ett kostnadsförslag innan jag kör igång.

Naturligtvis har jag F-skatt