Rosersberg

Samtliga bilder kommer från Rosersberg i Märsta där vi och en arbetskollega rivit, pappat och lagt tegel på ett tak. Dessutom har jag och Peter plåtat in skorstenar och satt upp nya rännor och stuprör.

Något som ”vanliga” människor inte tänker på är att det gömmer sig  ganska mycket under teglet. Löv och kvistar är vanliga, sand från pappen som ligger som skydd under läkten och teglet, och fågelbon, ofta getingbon i varierande storlek.

Det gäller att rensa hängrännorna då och då. Ibland hittar vi mossa i rännorna och till och med växter. Det som händer då är att vattnet stoppas och rinner över kanterna ner över fasaden.

Vi pappade och läktade taket

Peter och jag monterade rännor

Sedan var det dags att hissa upp teglet och lägga det i långa rader

 

På andra sidan taket började jag och Peter sätta fast stosarna vi tillverkat. Fotografiet visar Peter vid en av de megastora stosarna vi tillverkade. Det finns naturligtvis inga färdiga. Allt görs för hand.

gapd7818

 

Så här gick det till:

qvoq7627 kwff2597 gznt8336 gtwe3976 elff3979 dwhy8391 qcxk8710 shlx6215 jnxm7801 vvry1430 gxgk7923 sjbr6767

Takluckan gjordes om och plåtbeslogs

cssf7129

lcfv7182

Vi plåtade också in skorstenarna

Ibland kommer det ut en massa antennsladdar och elledningar från skorstenen. Då tillverkar vi en sk brevlåda som vi sätter fast.

Färdigt tak